Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 - wybierz się z grupą z naszej diecezji!

Światowe Dni Młodzieży Rio 2013 - wybierz się z grupą z naszej diecezji!
 ŚDM są czymś więcej niż spotkaniem, które gromadzi tysiące a nawet miliony młodych ludzi ; są świadectwem żywego i nieustannie odnawiającego się Kościoła. To właśnie oni, młodzi ludzie, są głównymi protagonistami tego wielkiego spotkania wiary, nadziei i jedności. Głównym jego celem jest zapoznanie młodzieży z całego świata z przesłaniem Chrystusa. Jednocześnie to właśnie poprzez młodzież ukazuje się światu Jego młode oblicze.
Najbliższe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Rio de Janeiro w Brazylii, między 23 a 28 lipca 2013 roku.

CO SIĘ DZIEJE PODCZAS ŚDM?
Młodzi ludzie są zaproszeni do udziału w wielu zajęciach, na przykład katechezach
i imprezach kulturalnych; przeżywają chwile dzielenia się swoimi doświadczeniami, tworzy się między nimi poczucie wspólnoty. Oprócz tego istnieją stałe punkty programu każdych Światowych Dni Młodzieży, tzw. wydarzenia centralne: Ceremonia Otwarcia, Ceremonia Powitania Ojca Świętego, Droga Krzyżowa, Czuwanie z Papieżem, Msza kończąca), a także wydarzenia nadzwyczajne.

Temat ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 roku brzmi: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19). Hasło zostało ogłoszone przez papieża Benedykta XVI 24 sierpnia 2011 roku.

JAK BĘDZIE WYGLADAŁO ZAKWATEROWANIE?
Osoby, które przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, wybiorą opcję zakwaterowania prostego, zostaną ulokowane w domach rodzinnych, stowarzyszeniach, szkołach, na uniwersytetach i salach gimnastycznych.
DNI W DIECEZJACH
Dni w Diecezjach (port. Dias nas Dioceses - DND) odbywają się w tygodniu poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży. Przy okazji ostatnich ŚDM w Madrycie w 63 diecezjach Hiszpanii uczestniczyło w nich prawie 300 tysięcy młodych ludzi z ponad 135 krajów. Każda diecezja sama ustala program zajęć. Składają się na niego zarówno wydarzenia kulturalne, zwiedzanie historycznych miejsc oraz świętowanie, jak i czas na modlitwę i celebracje w sanktuariach i miejscach pielgrzymek, które tworzą lokalną tożsamość religijną.

GRUPA Z NASZEJ DIECEZJI
Ze względu na znikome zainteresowanie (w naszej diecezji) wyjazdem na ŚDM do Brazylii informujemy, iż każdy, kto pragnie uczestniczyć (i ma środki) w cudownym spotkaniu młodzieży całego świata proszony jest o zgłoszenie się do ks. Marka Adamczyka, duszpasterza akademickiego z diec. radomskiej, który ma wolne miejsca w grupie. On też zna szczegóły wyjazdu.
mail: marek.adamczyk@skauci-europy.pl
kom.: 606.316.566
WIĘCEJ O ŚDM W RIO 2013 - TUTAJ

"RIO w POLSCE"
Tych wszystkich, którzy nie polecą do Rio już dziś zapraszamy do wzięcia udziału we wspaniałych wydarzeniach w Polsce, które będą odbywać się równolegle  ze spotkaniem w Brazylii:
Zgodnie z zapowiedziami podczas KFDM planowane są następujące spotkania:
- "Polska Copacabana" w Płocku (http://www.facebook.com/PolskaCopacabana, załącznik)
- "Rio w Świebodzinie" ( www.sdmswiebodzin.pl)
- "Rio na Śląsku" (załącznik)
- "Rio w Częstochowie" (www.rioinczestochowa.pl)
- "Rio w Bieszczadach"
- "Rio w Krakowie" (www.riowkrakowie.pl)