11 – 13 czerwca 2011 r. - XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy – Pielgrzymka

11 – 13 czerwca 2011 r. - XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy – Pielgrzymka
XII Ogólnopolski Rajd Rowerowy – Pielgrzymka
im. Bł. 108 Męczenników
i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Diecezji Siedleckiej
11 – 13 czerwca 2011 r.

Rajd jest imprezą religijno – turystyczno – sportową, organizowaną przez Ogólnopolski Związek Katolickich Klubów Sportowych i Komitet Organizacyjny Rajdu przy udziale wspólnot parafialnych, samorządów, szkół, Podlaskiego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt Narodowych, Urzędu Miasta Siedlce, której celem jest:
• Zachowanie pamięci 108 Męczenników II Wojny Światowej i Bł. Ks. J. Popiełuszki
• Wychowanie i kształtowanie młodzieży poprzez sport, rekreację i turystykę rowerową
• Pogłębianie wiedzy o miejscach geograficznych, historycznych i kultu religijnego
• Popularyzacja turystyki rowerowej i wychowania w trzeźwości.
Codziennie uczestniczymy we Mszy św., wspólnie odmawiamy pacierz, Apel Jasnogórski.
Każdy uczestnik posiadać powinien:
Sprawny i sprawdzony w serwisie rower, niezbędne narzędzia, dętkę zapasową; kask, okulary i rękawiczki kolarskie; apteczkę zawierającą podstawowe leki, bandaż elastyczny, środki odkażające i opatrunki, szczepienia ochronne; ważną Legitymację Szkolną i Kartę Rowerową; zgodę rodziców i pozwolenie lekarskie umożliwiające udział w rajdzie; śpiwór, karimatę lub materac, bagaż podstawowy. Na rowerach wieziemy rzeczy potrzebne w ciągu dnia tzn. plan trasy, zapięcie, dętkę, odzież przeciwdeszczową, ciepłą bluzę. Pozostałe rzeczy wiezione są samochodem i nie ma do nich dostępu w czasie podróży. Bagaż wieziony na rowerze powinien być umiejscowiony w sposób nie utrudniający kierowania i zabezpieczony przed wypadnięciem lub wkręceniem w wirujące elementy roweru.
Zakazy warunkujące bezpieczeństwo!
Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów samochodowych, wszędzie zachowujemy szczególną ostrożność. W czasie jazdy nie korzystamy z żadnych urządzeń rozpraszających naszą uwagę.
Uczestnikom rajdu zabrania się: jazdy po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych; jazdy obok innego uczestnika ruchu; jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg na pedałach; czepiania się w jakikolwiek sposób innych pojazdów; przekraczania bezpiecznych prędkości, szczególnie podczas zjazdu z góry; wyprzedzania osoby prowadzącej; spożywania napojów alkoholowych; zakłócania ciszy nocnej i porządku. Powyższe zasady obowiązują pod sankcją wydalenia z rajdu - z natychmiastowym powiadomieniem rodziców i szkoły, ewentualnie w przypadku niewielkiego przewinienia – mandat, przeznaczony na rzecz grupy, pobierany w trybie natychmiastowym.
Organizacja grupy rajdowej
Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na grupy max. 10 os. Dyżury:
Liturgiczny – odpowiedzialna za przygotowanie liturgii Mszy Św. i nabożeństw,
Porządkowy – dba o porządek, zabezpiecza rowery, czuwa nad bezpieczeństwem podczas przejazdów i postojów.
Gospodarczy – przygotowuje posiłki.
Artystyczny – dba o pogodę ducha w sercu.
Jazda odbywa się „gęsiego” w grupach max. 10-osobowych, z przynajmniej 200 metrowym odstępem pomiędzy kolumnami. Na czele każdej kolumny rowerów jedzie osoba prowadząca, na końcu zamyka opiekun. Prowadzący i opiekunowie ubrani są w kamizelki odblaskowe. Prowadzący czuwa nad odpowiednim, równym tempem i bezpiecznym, zgodnym z przepisami ruchu drogowego, przebiegiem trasy. Opiekun pilnuje dyscypliny grupy i czuwa nad właściwą realizacją poszczególnych zadań osób, za które odpowiada. Szczegółowy plan poszczególnych dni będzie podawany codziennie w ogłoszeniach wieczornych.


Trasa i program szczegółowy rajdu:

Sobota, 11 czerwca 2011 r. 700 Msza Św. w kościele Św. Stanisława B.M. w Siedlcach. Bezpośrednio po błogosławieństwie pakujemy bagaże do bagażówki, podział na grupy i wzajemne zapoznanie. Przyswojenie zasad i regulaminu organizacji rajdowej, kontrakt i przyjęcie służby wg grafiku dyżurów.
G. 9:00 - Kolumnami wyruszamy na trasę – „szlak Napoleoński”: Siedlce ul. Wiatraczna, Starowiejska, Kościuszki, Konarskiego do ronda, Prusa, Jagiełły, Sokołowska - Strzała - Chodów; skręt w lewo na Niwiski <nawierzchnia szutrowo – brukowa>, Ziomaki – Żuków – Piegawki – Kopcie – Grębków – Cierpięta – w lewo na Jaworek – Garczyn Duży – Kamionka - Adamów – Mlęcin - Stanisławów - Goździówka (68km). Zakwaterowanie w Domu pod Dobrotliwym Serafinem; obiadokolacja, Apel Jasnogórski. Ogłoszenia. Cisza nocna od g.22:00.

Niedziela, 12 czerwca 2011 r. g. 6:30 – wstanie, toaleta, gimnastyka, pacierz śniadanie.
G.. 9:00 – wyjazd na trasę: Goździówka - Pustelnik – Michałów – Sulejówek – Wesoła – Rembertów (35) – Agrikola /wg wskazań Policji/ - Żoliborz (8)< Par. Św. Stanisława Kostki>. Msza Św. i spotkanie w domu Amicis – obiad. Ok. g. 17:00 Powrót autokarem do Gożdziówki.
Ok. g. 17:00 powrót rowerowy ulicami: Felińskiego, gen. Zajączka, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Rondo Żaba, Plantowa, Naczelnikowska, Zabraniecka, Gwarków, Strażacka, – Rembertów – Wesoła – Sulejówek – Pustelnik – Goździówka (35). Zakwaterowanie w Domu pod Dobrotliwym Serafinem; obiadokolacja, Apel Jasnogórski. Ogłoszenia. Cisza nocna od g. 22:00.

Poniedziałek, 13 czerwca 2011 r. G. 6:00 – wstanie, gimnastyka, pacierz, Msza św. śniadanie.
G. 9:00 - Kolumnami wyruszamy na trasę: Goździówka – Żuków – Królewiec – Mińsk Maz. – Budy Barcząckie – Mienia – Mrozy – Grodzisk – Albinów – Sosnowe – Koszewnica – Kotuń -Siedlce(70km)

Powyższa trasa o długości 210km została ustalona w oparciu o wymagania uczestników. Koszt rajdu od jednej osoby wynosi 120zł i pokrywa wydatki związane z wyżywieniem, noclegami, ubezpieczeniem i transportem. Zapisy w sali katechetycznej. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 50 zł i zdajemy dokładnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
Spotkanie organizacyjne uczestników odbędzie się w czwartek, dn. 9 czerwca 2011 o g. 19:30 w sali nr 1 nad Kaplicą Matki Bożej Kodeńskiej parafii Św. Stanisława B.M. w Siedlcach. Wszystkie niezbędne formalności należy dopełnić do 09. 06. 2011r.

Ks. Marek Chomiuk
Prefekt Królówki
dekanalny duszpasterz młodzieży
marekchomi@o2.pl
+48 604 639 668