Czy religia ogłupia ludzi?- odpowiada ks Marek Dziewiecki

Czy religia ogłupia ludzi?- odpowiada ks Marek Dziewiecki
 Religia ogłupia ludzi. Prowadzi do nienawiści, wojen, terroryzmu, fanatyzmu. Jest więc szkodliwa i trzeba ją tępić.

Rzeczywiście istnieją takie religie, które mają w swoje zasady wpisaną przemoc. Są takie religie, których duchowni także w XXI wieku wydają wyroki śmierci na swoich członków, jeśli ci przechodzą do innej religii lub gdy łamią zasady swojej własnej wiary. Jednak akurat tych religii zwykle nie krytykuje nikt z polityków czy z politycznie „poprawnych” mediów. Ten brak reakcji jest powodowany strachem, bo wiadomo, że są to religie stosujące przemoc i odwet. Najbardziej okrutną w historii ludzkości okazuje się wiara ateistyczna. Ateiści wierzą w to, że człowiek nie różni się jakościowo od zwierząt, że podlega wszystkim prawom ewolucji i natury, i że w związku z tym nie powinien niczego w sobie tłumić, lecz przeciwnie – ma prawo kierować się popędami i emocjami. Nic więc dziwnego, że tam, gdzie ateiści przejmują władzę, stają się ludobójcami i nigdy jeszcze za to nie przeprosili. Na tle tych religii, które rzeczywiście aprobują przemoc oraz na tle ateizmu, który doprowadził do najbardziej okrutnych form nienawiści, wojen, terroryzmu i fanatyzmu w historii ludzkości, zdecydowanie na plus wyróżnia się religia chrześcijańska. Chrystus poleca swoim wyznawcom, by kochali nawet nieprzyjaciół, by nie stosowali zasady: oko za oko, ząb za ząb, by przebaczali tym, którzy się nawracają. Właśnie dlatego, że chrześcijaństwo uczy miłości do każdego człowieka, jest jedyną religią, którą ci, którzy nie kochają, atakują z wyjątkową agresją i nienawiścią.

 źródło: wzrastanie.pl