I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji

I Diecezjalny Kongres Nowej Ewangelizacji
Pierwszy dzień Kongresu rozpocznie Eucharystia w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego (czwartek, 11 października godz. 19.00). Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup pośle ewangelizatorów na ewangelizację Siedlec. Drugi dzień Kongresu będzie miał wymiar praktyczny, tzn. będziemy dzielić się doświadczeniem spotkania z Chrystusem z tymi, których spotkamy na naszej drodze. Wspólnoty ewangelizacyjne z naszej diecezji będą w trzech miejscach Siedlec głosić Dobra Nowinę świadectwem życia, śpiewem i modlitwą. Wybraliśmy trzy punkty, w których będziemy ewangelizować – przy dworcu PKP, przy dworcu PKS i na Placu Gen. Sikorskiego. Ewangelizacja Siedlec odbędzie się w piątek 12 października w godzinach 14.00-18.00.
Trzeci dzień Kongresu będzie miał wymiar formacyjny. Najpierw będziemy chcieli się wzajemnie ubogacić świadectwami tych, którzy podjęli się ewangelizacji Siedlec. Następnie wysłuchamy wykładu ks. dra Roberta Skrzypczaka na temat „Idea i sens nowej ewangelizacji” oraz katechezy Biskupa Siedleckiego. Na koniec zostaną zaprezentowane wspólnoty ewangelizacyjne w naszej diecezji oraz ich inicjatywy związane z ewangelizacją.
Jestem głęboko przekonany, że podczas Kongresu będziemy mogli doświadczyć:
Mocy Ducha Świętego, który jest głównym sprawcą ewangelizacji
Jedności urzędu i charyzmatu – wyjdziemy na ulicę z Ewangelią w sercu i na ustach razem – księża i świeccy – w jedności z naszym Biskupem i posłani przez niego.
Jedności z Kościołem Powszechnym i z Ojcem Świętym oraz z Kościołem w Polsce przez to, że rozpoczynamy nasz Kongres w dniu otwarcia Roku Wiary. Ponadto Kongres wpisuje się w obchody Dnia Papieskiego przeżywanego w naszej Ojczyźnie w tym roku 14 października.
Motywem naszego działania nie jest żaden interes czy chęć zwrócenia uwagi na siebie. Przyświecają nam słowa z Dziejów Apostolskich, które wybraliśmy na hasło I Diecezjalnego Kongresu Nowej Ewangelizacji: „My nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Pragniemy uczynić wszystko, aby Jezus Chrystus był poznany, pokochany i wywyższony w sercach ochrzczonych, którzy zapomnieli, co znaczy żyć mocą wiary w Niego.
ks. Mateusz Czubak – diecezjalny koordynator ds. nowej ewangelizacji