II Niedziela Adwentu - komentarz: ks. Marek Bieńkowski Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej