Informacje dla animatorów i wolontariuszy.

Informacje dla animatorów i wolontariuszy.
Uwaga animatorzy i wolontariusze!  Zapoznacie sie tu z naszym poradnikiem animatora.

1. info@jerychomlodych.pl - to adres na który możesz przesłać swoje zgłoszenie do posługi animatorskiej  : imię, nazwisko, parafię, e-mail i nr tel. kom.

2. W odpowiednim czasie otrzymacie na emaila konspekt spotkania w grupie

3. Już teraz informujemy, że wasza posługa będzie miała większy wymiar niż tylko prowadzenie spotkania. Zorganizujcie sobie jakiś obrus np. papierowy, coś do krojenia chleba, ponieważ w małej grupie po spotkaniu zjecie drugie śniadanie, z tego co każdy ofiaruje i podzieli się z bratem i siostrą.

4. Za jakiś czas umieścimy tu dokładną datę i godzinę krótkiej odprawy animatorów, która będzie miała miejsce w Pratulinie.

5. Niecierpliwie czekamy na wasze zgłoszenia

Drogi Animatorze!

Podjąłeś trud, a jednocześnie przywilej bycia animatorem podczas II spotkania młodzieży „Jerycho Młodych” w Pratulinie. Gratulujemy odwagi! ;)
Być może masz już doświadczenie w prowadzeniu pracy w grupach, a może to Twój pierwszy raz. Chcielibyśmy przybliżyć Ci tę funkcję i udzielić kilku wskazówek. Pamiętaj jednak, że nie są to sztywne reguły, a jedynie sugestie.
Co w ogóle znaczy animator? Animator - słowo to pochodzi z łacińskiego animare, czyli ożywiać, wprawiać w ruch, dawać inspirację. To właśnie chcemy robić :) Rozpalać serca, zachęcać do działania, pomóc otworzyć się na drugiego człowieka…
Ogólnie to, co wydaje mi się być najważniejsze dla animatora to mieć dobry kontakt
z Bogiem, dać się Jemu prowadzić. Przede wszystkim starajcie się sami mieć relację z Bogiem i proście Go o Ducha Świętego i dajcie Mu się prowadzić. On sam Was pośle do tych, do których zechce. On sam da Wam słowa które mówić, On sam będzie przez Was działał.
Jak czytamy w Adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi: „Kościół jako głosiciel Ewangelii, zaczyna swe dzieło od ewangelizowania samego siebie. Jako wspólnota wierzących, jako wspólnota nadziei wyrażanej życiem i dzielonej z innymi oraz wspólnota braterskiej miłości, musi ciągle słuchać tego, w co wierzy, i motywów swej nadziei, i nowego przykazania miłości. [...] Mówiąc krócej, Kościół zawsze winien być ewangelizowany, żeby mógł zachować swą świeżość, żarliwość i moc w głoszeniu Ewangelii" (EN 23).
Te słowa fundamentalnego dokumentu o ewangelizacji powinny stanowić źródło i inspirację do właściwego świadectwa animatora.

Jezus mocą Ducha Świętego dokonuje przemiany serca ludzkiego. "Gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich" /Mt 18,20/. W grupie odkrywamy to, że jesteśmy narzędziami Bożymi, że Pan Bóg mówi do nas poprzez innych; uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy zupełnie sami, że jest jeszcze ktoś, kto ma problemy i doświadczenia podobne do naszych własnych. Zbieramy się po to, aby wspólnie podjąć refleksję, jak bardziej żyć po chrześcijańsku. Dzielenie się jest także szkołą miłości. Ja daję siebie innym i uczę się słuchać innych oraz przyjmować ich takimi, jakimi są.
„Wspólnota chrześcijan nigdy nie zamyka się sama w sobie; jej życie wewnętrzne - życie modlitwy, słuchanie słowa i nauki Apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, łamanie chleba - osiąga swą pełną moc tylko wtedy, kiedy staje się świadectwem, wzbudza podziw, rodzi nawrócenie, staje się przepowiadaniem i obwieszczaniem Ewangelii. I tak cały Kościół podejmuje misję ewangelizacji, a działanie każdego z osobna bardzo pomaga wszystkim" (EN 15).

Przed spotkaniem:
1. Po pierwsze i najważniejsze: Modlitwa osobista
Módlcie się do Boga i proście Go o Jego Ducha, a Wam da. Rozmawiajcie z Bogiem o wszystkich Waszych obawach, lękach… Najważniejsza jest osobista relacja z Nim i On już poprowadzi i to zarówno w pracy z grupą, i w nauce/rodzinie/relacjach, w całym życiu! Dajcie się Mu poprowadzić! On naprawdę będzie działał cuda! Pamiętacie jak Jezus mówił o faryzeuszach, że mogą przejść bardzo dużo, by chociaż jednego przyciągnąć do wyznania mojżeszowego, a potem nakładają na niego ciężary nie do uniesienia? Prowadzenie grupy razem z Duchem Świętym to raczej to co zrobił Filip (Dz 8,26-39). To Bóg mu powiedział gdzie i kiedy ma iść, a Filip to zrobił. Jeśli będziecie mieć bliską relację z Bogiem to On naprawdę będzie poruszał Wasze serce i poprowadzi tam gdzie sam zechce. Poprowadzi do tych, do których zechce i sam da Wam słowa, które macie mówić.
2. Samemu prześledź w myślach przebieg spotkania.. Sam sobie odpowiedz na pytania, które będziesz zadawał grupie.
3. Nie bój się – pamiętaj, że jesteś narzędziem w ręku Boga, to On działa .Animator nie jest nauczycielem, ale bardziej czuwającym nad przebiegiem spotkania. Tym, który zasadniczo prowadzi spotkanie jest Duch Święty!

Na spotkaniu:

1. Ważne jest usadzenie uczestników. Każdy powinien mieć kontakt wzrokowy ze wszystkimi osobami, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest siedzenie w kręgu.

2. Poinformuj, że to, co usłyszy się podczas spotkania, nie wychodzi poza grupę. Stwórz atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku.

3. Dbaj, by grupa wypowiadała się: "ja myślę, "ja uważam", niż wypowiadała autorytatywne osądy.

4. W grupie wypowiada się każdy uczestnik. Pozwól, by każda osoba mogła się wypowiedzieć do końca. Należy szczególnie chronić wypowiedzi osób nieśmiałych, zamkniętych przed opiniami innych.
Wszystko jednak w wolności - jak ktoś nie chce mówić, nie trzeba mu się narzucać i go zmuszać. Stopień szczerości grupy jest w pewnym stopniu ograniczony. Jest to normalne zjawisko rozwoju grupy ludzi, którzy się nie znają. Po pewnym czasie osoby coraz więcej i chętniej się otwierają. Pamiętaj, że tak jak tobie, tak i innym nie jest zawsze łatwo powiedzieć wszystko.
5. Nie bój się ciszy. Człowiek dzielący się swymi przeżyciami powinien mieć trochę czasu na zastanowienie się. Wyeliminuj jednak zbyt długie momenty ciszy. Wszystko z rozwagą i umiarem.
6. Jeśli ktoś wypowiada się, nie należy odwracać uwagi reszty uczestników (pisać czegoś, rozglądać się w koło, rozmawiać z kimś). (Oczywiście u Was tak nie będzie;))


Materiały do pobrania (konspekt, katecheza itp.) w zasobniku jerychońskim.