Informacje dla DDM, księży i opiekunów grup

Informacje dla DDM,  księży  i opiekunów grup
Czcigodni księża i opiekunowie!

1. Zachęcamy do organizowania wyjazdu na "Jerycho" do Pratulina. W ubiegłym roku było nas około 1300.  Liczymy, że w tym roku będzie nas więcej.   
2. Każdy ksiądz, katecheta, czy inna dorosła osoba zgłasza grupę, bądź pojedyńcze osoby tylko do Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży do 16 czerwca. Tu można znaleźć dane kontaktowe Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży. Nie przyjmujemy grup niezgłoszonych. Przy zgłaszaniu podajemy listy z numerem pesel, konieczne do ubezpieczenia na czas imprezy. Niepełnoletni prócz karty zgłoszeniowej i podpisanego regulaminu mają dołączyć oświadczenie rodziców. Na karcie zgłoszeń należy nadmienić o ewentualnych przypadłościach chorobowych uczestnika. Opiekun grupy bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za uczestników w tej materii. Należy przypomnieć o zabraniu koniecznych leków. (formularze do pobrania na stronie)

3. Przy zgłaszaniu należy podać czy grupa nocuje na polu namiotowym oraz kiedy (czy obie noce czy tylko jedną, a więc którą). W przypadku grup pod namiotami, sporządzamy listę "namiotową" (uczestnicy podzieleni na namioty), z imionami i nazwiskami osób śpiących w danym namiocie i oddajemy ją w recepcji. Każdy namiot dostanie numer identyfikacyjny oraz przydział miejsca na polu namiotowym. Uniknie się w ten sposób anonimowości oraz zwiększy dyscyplinę i bezpieczeństwo. Nie ma namiotów koedukacyjnych!!!

4. Recepcja będzie działać w  piątek od 17:00, w sobotę od 8:30. Dzwony Jerychońskie na zawiązanie wspólnoty zaczną bić o 19.00. Każdy uczestnik podobnie, jak i w ubieglym roku wpłaca symboliczne 10 zł na koszta organizacyjne.

5. Dana grupa może zamieszkać pod namiotami tylko pod warunkiem, że na tym samym polu obok pod namiotem bedzie spała dorosła osoba (w licznej grupie 2 i odpowiednio więcej) wśród opiekunów powinien być ksiądz odpowiedzialny za grupę.

6. Młodzi zabierają ze sobą suchy prowiant na czas pobytu, konserwy, chleb długoterminowy itp. jak na pielgrzymkę. Na miejscu zapewniamy wrzątek na herbatę (rano i wieczorem)  oraz w sobotę gorącą zupę.

7. Na miejscu będą przenośne toalety oraz wojskowe myjnie polowe (krany z zimną wodą). Młodzi muszą więc zabrać papier toaletowy, przybory do mycia i dla wygody np. plastikową miskę. Pamiętajmy o ubraniu na każdą, także na deszczową pogodę i koniecznie o nakryciu głów. Przydadzą się środki na komary!

8. Zabrania się bezwzględnie przywożenia i uzywania  kuchenek gazowych i wszelkich materiałów łatwopalnych oraz alkoholu, papierosów, innych używek, a także ostrych i niebezpiecznych przedmiotów!!

7. Każda grupa przywozi ze sobą wielkie kolorowe flagi, ze swoim symbolem, będzie okazja je pokazać i zaprezentować, nawiązuje to do idei odziałów Armii Jerycha, a także daje okazję do zaprezentowania czegoś charakterystecznego dla parafii czy dekanatu. Liczy się pomysłowość.

8. Zachęcamy młodych do zabrania instrumentów, szczególnie bongosów, tamburyn, grzechotek itd.

9. Przed wyjazdem warto zrobić modlitewne spotkanie przygotowujące do Jerycha, szczególnie pod kątem przygotowania do Sakramentu Pokuty.

10. Księży prosimy o wcześniejsze zaprezentowanie idei "Armii Jerycha", która w Pratulinie zostanie zaproponowana młodzieży.

11. Zabieramy albę i stułę (najlepiej dustronną - spowiedzniczą), Eucharystia sprawowana będzie w sobotę O GODZ. 17.00, wszyscy włączamy się w koncelebrę. W piątek wieczór przewidujemy nabożeństwo pokutne. Wszyscy księża w albach ruszą  w procesji z kościoła do sceny. Zbiórka w kościele parafialnym pół godziny przed nabożeństwem. Tam zostanie też zostanie przedstawiony szczegółowy porządek celebry.  Prosimy wszystkich o posługę spowiedniczą. 

12. Bardzo  prosimy o niezabieranie ze sobą osób przypadkowych, z którymi mogą być jedynie kłopoty! Prosimy o odpowiedzialność w tym względzie!

13. Opiekunowie są zobowiązani do pilnowania i egzekwowania, by młodzi podporządkowali się regulaminowi oraz programowi spotkania. Przez cały czas miejmy na względzie to, by uczestnicy, którzy z nami przyjechali brali udział we wszystkich punktach spotkania.

14. Zwracamy się z prośbą, by każdy opiekun, a przede wszystkim księża czuli się odpowiedzialni za spotkanie i sami reagowali na wszelkie przejawy nieporządku.

13. Pytania: tel.  509 056 560