Komentarz do Ewangelii - XVIII niedziela w ciągu roku - Ks. Kan. Andrzej Sobczyk - proboszcz parafii Jeruzal - telewizyjnych " Wilkowyj" :)