"Miasto Miłosierdzia" w Warszawie

"Miasto Miłosierdzia" w Warszawie
Na placu Piłsudskiego w Warszawie w niedzielę 30 września br wyrosło "Miasto Miłosierdzia". Organizatorem wydarzenia, w ramach którego odbywały się koncerty, spotkania oraz warsztaty, było Centrum Myśli Jana Pawła II.

W imprezę włączyło się ponad 50 organizacji pozarządowych, które prezentowały swoje projekty oraz inicjatywy.

Jak mówi zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, "jest to inicjatywa, która pokazuje, że tak naprawdę każdy może pomóc osobie potrzebującej. Pokazuje, że wystarczy chwila, żeby się zaangażować i zrobić coś dobrego dla innej osoby. Można było się zapisać np. do bazy dawców szpiku, można było również nauczyć się udzielania pierwszej pomocy; prócz tego istniała możliwość rozmowy z osobami starszymi, czy z fundacjami, które działają na rzecz osób starszych" - poinformowała Magdalena Stępień.

Tegoroczny festiwal dobroczynności pod hasłem "Pomogę, bo mogę" poprzedziły debaty społeczne nt. wolontariatu.