Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!

Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
 25 listopada w Uroczystość "Chrystusa Króla Wszechświata" Akcja Katolicka i KSM obchodzą swoje doroczne patronalne święto. Po raz pierwszy przy tej okazji wręczono statuetkę "Zwiastuna Dobrej Nowiny", wyróżnienie nadawane przez oba stowarzyszenia świeckim wyróżniającym się na polu szeroko pojętej ewangelizacji. Laureatem "Zwiastuna 2012" został Szkolno-parafialny Klub Sportowy "Barka" z Siedlec. 
 
Uroczysta gala miała miejsce w "Sali Białej" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
 
"Zwiastun Dobrej Nowiny" to inicjatywa naszych diecezjalnych stowarzyszeń Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Wyróżnienie ma za cel docenienie i promocję zaangażowania wiernych świeckich w szeroko pojęte dzieła apostolskie oraz ukazywanie wyjątkowego znaczenia Nowej Ewangelizacji. Akcja Katolicka i KSM to stowarzyszenia świeckich katolików, którzy chcą w ten sposób pokazywać przykłady osób świeckich, którzy swój czas i siły spalają dla głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa w świecie i pośród świata w rózny, często niekonwencjonalny sposób. Statuetka "Zwiastuna Dobrej Nowiny" wyobraża płomień, wypełniający serce zaangażowanych w dzieło Nowej Ewangelizacji. W tym roku, kapituła wyróżnienia składająca się z prezesów i asystentów kościelnych obu stowarzyszeń oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Kurii Siedleckiej zaszczytnym tytułem i statuetką "Zwiastuna 2012" uhonorowała UPKS "Barka" z Siedlec za krzewienie ewangelicznych wartości poprzez szeroko pojętą działalność sportową.
Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy „Barka” w Siedlcach jako stowarzyszenie zostało założone 8 września 2009 r., kiedy to odbyło się Zebranie Założycielskie w sali katechetycznej przy Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. W Zebraniu Założycielskim uczestniczyło 19 osób. Na spotkaniu zatwierdzono istniejący statut, wybrano odpowiednie organa klubu oraz ustalono wstępny plan działań. Prezesem Klubu został Ks. Sławomir Bylina.
Po dokonaniu niezbędnych formalności Klub otrzymał zgodę ks. bp-a Zbigniewa Kiernikowskiego oraz decyzją  Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 września 2009 r.  został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, pod pozycją 53. Siedzibą Klubu stało się Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Pescantina 2 w Siedlcach.
Celem Klubu jest:
•Wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej,
•Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
•Organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,
•Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
•Udział w międzynarodowej i krajowej wymianie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych,
•Przygotowanie członków Klubu do udziału w zawodach od startu w mistrzostwach parafii aż do Igrzysk Olimpijskich w rożnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
• Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego swych członków oraz zawodników.
Klub realizując swoje cele podejmuje następujące środki działania:
•Organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
•Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych i działaczy,
•Organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w państwowych i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych,
•Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów działalności na szczeblach środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych,
•Organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów,
•Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację,
•Współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami,
•Organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,
• Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.

W składzie Zarządu Klubu wchodzą następujące osoby: Ks. Sławomir Bylina – prezes Klubu; Robert Podgórzak – wiceprezes Klubu, Dorota Siwicka – skarbnik, Paweł Bareja – sekretarz, Piotr Korbel – członek Zarządu Klubu, Jerzy Wąsowski – członek Zarządu Klubu.
Członkiem Honorowym klubu jest również proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Siedlcach Ks. Kanonik Stanisław Wojteczuk.

Odnośnie inicjatyw Klubu należy podkreślić, że już kilka lat wcześniej grupa osób stanowiących skład Klubu organizowała liczne przedsięwzięcia głównie sportowe mające na celu organizację czasu wolnego młodzieży. Głównym zadaniem była organizacja czterech Edycji Diecezjalnej Ligi Piłki Siatkowej chłopców i dziewcząt w kategorii wiekowej szkoła gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna.
Klub od trzech lat organizuje także zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych pod nazwą Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjum; Siedlecki Turniej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowe i Gimnazjum; Parafialne Zawody Pływackie. Klub prowadzi także regularne treningi piłki siatkowej chłopców i dziewcząt jako przygotowanie do Diecezjalnej Ligi Piłki Siatkowej. Klubowa drużyna od dwóch lat bierze udział w rozgrywkach Siedleckiej Ligi Piłki Siatkowej.
Ważną inicjatywą Klubu była organizacja 23 maja 2009 r. I Parafiady Regionalnej Szkół Podstawowych Diecezji Siedleckiej oraz 22 maja 2010 r. Parafiady Diecezjalnej Szkół Podstawowych Diecezji Siedleckiej, które to odbyły się na obiektach sportowych miasta Siedlce i zgromadziły rzesze dzieci z terenu całej diecezji siedleckiej oraz diecezji drohiczyńskiej. Ostnią z inicjatyw Klubu były Ogólnopolskie Mistrzostwa Księży w Piłkę Siatkową. 
W najblizszym czasie "Barka" wraz z KSM będą gospodarzami Ogólnopolskich Mistrzostw KSM w Piłce Siatkowej i Tenisie Stołowym w Siedlcach.
Wszystkie zadania realizowane przez UPKS „BARKA” w Siedlcach prowadzone są we współpracy z Urzędem Miasta, Kurią Diecezjalną w Siedlcach, parafią pw. Bożego Ciała w Siedlcach, Publicznym Gimnazjum nr 4 w Siedlcach, Szkołami Podstawowymi nr 10 i 12 w Siedlcach oraz z PSZS w Siedlcach. 
Na cześć laureatów uroczystą laudację wygłosił prezez Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Tadeusz Federczyk, a zebrani wysłuchali koncertu fortepianowego młodego i świetnie zapowiadającego się siedleckiego pianisty p. Piotra Thela.
Piotr Thel urodził się w 1990 roku Siedlcach. W wieku 11 rozpoczął naukę gry na fortepianie w Zespole Szkół Muzycznych I-go stopnia w Siedlcach, a po 4 latach kontynuował swoją edukację w Zespole Szkół Muzycznych II-go stopnia w Siedlcach w klasie organów. Od 2010 roku jest studentem
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku Muzyka Kościelna.
Młody artysta wykonał między innymi:  "Allemande z Suity francuskiej G-dur" Johanna Sebastiana Bacha, "Scherzo B-dur",Franza Schuberta, "Etiudę F-dur"  Edmund Neuperta oraz "Chant d'amour" Ignacego Jana Paderewskiego. Poniżej do posłuchania fragment wspomnianego koncertu.
XWH
Foto: Michał Osiński
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
Pierwszy historyczny "Zwiastun 2012" wręczony!
See video