POSZUKIWANI ANIMATORZY-WOLONTARIUSZE i HARCERZE !!!

POSZUKIWANI ANIMATORZY-WOLONTARIUSZE i HARCERZE !!!
Jerycho Młodych w Pratulinie już za kilka tygodni. Frekwencja młodzieży z roku na rok jest rosnąca, z czego bardzo się cieszymy! Nie ulega jednak wątpliwości, że potrzebujemy znacznie większej ilości animatorów.

Wszyscy na mocy chrztu świętego jesteśmy zobowiązani do apostolstwa- por. DA3 (Obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem - Głową. Wszczepieni bowiem przez chrzest w Ciało Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa).

Dlatego zapraszamy także Ciebie- czytającą/ czytającego tę wiadomość. Może to właśnie tego chce od Ciebie Pan Bóg?

Jeśli jesteś wierzący i wyrażasz zgodę na prowadzenie przez Jezusa Chrystusa- On sam Cię pośle do tych, do których zechce. On sam da Ci słowa, które mówić. On sam będzie przez Ciebie działał!

"Gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich" /Mt 18,20/.
W grupie odkrywamy to, że jesteśmy narzędziami Bożymi, że Pan Bóg mówi do nas poprzez innych; uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy zupełnie sami, że jest jeszcze ktoś, kto ma problemy i doświadczenia podobne do naszych własnych. Zbieramy się po to, aby wspólnie podjąć refleksję, jak bardziej żyć po chrześcijańsku. Dzielenie się jest także szkołą miłości. Ja daję siebie innym i uczę się słuchać innych oraz przyjmować ich takimi, jakimi są.
„Wspólnota chrześcijan nigdy nie zamyka się sama w sobie; jej życie wewnętrzne - życie modlitwy, słuchanie słowa i nauki Apostołów, wykonywanie miłości braterskiej, łamanie chleba - osiąga swą pełną moc tylko wtedy, kiedy staje się świadectwem, wzbudza podziw, rodzi nawrócenie, staje się przepowiadaniem i obwieszczaniem Ewangelii. I tak cały Kościół podejmuje misję ewangelizacji, a działanie każdego z osobna bardzo pomaga wszystkim" (EN 15).

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 10 czerwca 2013r.

Prześlij na adres: info@jerychomlodych.pl:
1. Imię, nazwisko, miejscowość, z której jesteś
2. Nr tel. telefon (dla lepszego kontaktu w Pratulinie)
3. Adres e-mail (aby przesłać potrzebne materiały)
4. Przynależność do wspólnoty (np.: KSM, OAZA),
5. Który raz uczestniczysz w Jerychu Młodych?
6. Doświadczenie w prowadzeniu grupy.

Ponadto zapraszamy na spotkanie z J.E. Ks. Bp. Zbigniewem Kiernikowskim, które odbędzie się dn. 15 czerwca 2013 r. w Siedlcach. Szczegóły spotkania umieścimy w późniejszym terminie.

O posłudze animatora na Jerychu możesz także przeczytać tutaj.
Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod nr 508 991 512.

UWAGA HARCERZE !!!

Z każdym rokiem coraz więcej druhów i druhen harcerzy pełni straż na Jerychu. Bardzo się tym cieszymy. Jeżeli jakaś drużyna, bądź indywidualni harcerze każdej formacji chcieliby dołączyć do "Jeryhońskiej Stanicy" prosimy o kontakt z ks. Tomkiem Kosteckim tel. 600 442 874