Poszukiwany Animator!

Poszukiwany Animator!
Jerycho Młodych zbliża się dużymi krokami. Z roku na rok spotykamy się w coraz wiekszym składzie. Wyjątkowe na Jerychu- mimo, że licznym zgromadzeniu jest dzielenie się w małych grupkach. W związku z tym potrzebujemy coraz wiekszej rzeszy animatorów

Jezus mocą Ducha Świętego dokonuje przemiany serca ludzkiego. "Gdzie dwóch albo trzech spotyka się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich" /por. Mt 18,20/. W grupie odkrywamy to, że jesteśmy narzędziami Bożymi, że Pan Bóg mówi do nas poprzez innych i przez nas do innych. Zbieramy się po to, aby wspólnie podjąć refleksję, jak bardziej żyć po chrześcijańsku. Dzielenie się jest także szkołą miłości. Ja daję siebie innym i uczę się słuchać innych oraz przyjmować ich takimi, jakimi są.

Swoje zgłoszenie wyslij na adres info@jerychomlodych.pl.