Sensacyjne kazanie Popiełuszki o młodzieży z naszej diecezji.

Sensacyjne kazanie Popiełuszki o młodzieży z naszej diecezji.

Fragment kazania księdza Jerzego Popiełuszki z 25 marca 1984r.

[Tobie, Matko] zawierzamy młodzież szkoły rolniczej spod Garwolina, która tak odważnie i dojrzale wystąpiła w obronie obecności krzyża Chrystusowego w salach szkolnych. Głos młodzieży z okolic Garwolina jest głosem całej wierzącej młodzieży w Polsce, która ro­zumie, że walka o prawo do krzyży w szkole to walka o przestrzeganie konstytucyjnej zasady wolności sumienia i wyznania, a postępowanie władz szkolnych to jeszcze jedna z prób zniewolenia ducha narodu.
Szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły, tak jak i wła­dza ma być w służbie narodu, a nie naród w służbie władzy. Nikt z wierzących nie chce wieszać krzyży tam, gdzie są sami niewierzący, ale ludzie wierzący mają prawo decydować sami o tym, czy chcą mieć krzyż w miejscu swej pracy.