Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: ks. Sylwester Borkowski - proboszcz parafii Sosnowica