V Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej

V Diecezjalny Turniej Piłki Siatkowej
Regulamin V Diecezjalnego Turnieju Piłki Siatkowej
Diecezji Siedleckiej
Siedlce 10 listopada 2012

1. Cel:
• Przybliżenie młodzieży do wartości duchowych połączonych z opieką kapłana
• Propagowanie sportu jako formy rekreacji ruchowej
• Możliwość kontaktu z młodzieżą z terenu całej diecezji
• Propagowanie regionu, miasta Siedlce i Diecezji Siedleckiej

2. Miejsce:
• Odbędzie się na obiektach Publicznego Gimnazjum nr 6 w Siedlcach ul. Partyzantów 1
( szkoła przy wiadukcie na ul. Garwolińskiej w Siedlcach).
• Turniej rozpocznie się o godz. 9.00 wspólną modlitwą na obiektach PG 6. Należy jednak przyjechać wcześniej aby dopełnić kwestie formalne, wszelkie informacje dotyczące zawodników. Planowane zakończenie ok. godz. 15.00 na obiektach Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Unitów Podlaskich 16.

3. Organizatorzy:
• Uczniowsko – Parafialny Klub Sportowy „Barka” w Siedlcach
• Urząd Miasta w Siedlcach
• Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach
• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

4. Patronat medialny obejmują:
• Katolickie Radio Podlasie
• Podlaskie Echo Katolickie
• TV Siedlce
• Podlasie 24
5. Uczestnictwo:
1. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
2. W Turnieju uczestniczy młodzież w wieku szkoły gimnazjalnej i liceum
nie zgłoszonych do rozgrywek mistrzowskich WZPS i PZPS.
3. W kategorii chłopcy szkół średnich może grać w drużynie ksiądz.
4. Liga Diecezjalna obejmuje cztery kategorie:
a) dziewczyny szkół gimnazjalnych
b) dziewczyny szkół średnich
c) chłopcy szkół gimnazjalnych
d) chłopcy szkół średnich

6. System rozgrywek
• System rozgrywania meczów będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
a) W przypadku liczby do 5 drużyn i mniej mecze rozegrane będą systemem każda z każdą i wyłonienie kolejności według punktacji.
b) Kiedy będzie 6 drużyn nastąpi podział na grupy i poszczególne wyłonienie zwycięzcy
c) Jeżeli liczba będzie przekraczała 10 drużyn zastosowany będzie tzw. system
„ rosyjski” (do drugiego przegranego meczu)
• Spotkania rozgrywane będą do drugiego wygranego seta do 15 punktów.
• Rozgrywki przeprowadzone zostaną według aktualnych przepisów PZPS.
• Turniej posiadać będzie następującą punktację:
I miejsce – 15 punktów VI miejsce – 4 pkt
II miejsce – 12 punktów VII miejsce – 3 pkt
III miejsce – 9 punktów VIII miejsce – 2 pkt
IV miejsce – 7 punktów IX miejsce – 1 pkt
V miejsce – 5 punktów
7. Nagrody:
• Przewidywane są puchary, dyplomy i medale dla zwycięzców, oraz pamiątki dla uczestników.
• W trakcie turnieju będzie poczęstunek.
8. Zgłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.barkasiedlce.ugu.pl Zgłoszenie należy przesłać jak najszybciej najlepiej na e-maila: slawekbylina@vp.pl do 7 listopada do godz. 17.00 lub pod nr tel. 792 260 010. ks. Sławomir Bylina.
Losowanie odbędzie się w czwartek 8 listopada o godz. 19.00

9. Postanowienia końcowe

• Organizator w uzgodnieniu z kapitanami zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu rozgrywek.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwego wypadku
• Organizator przypomina, że za stan zdrowia odpowiada opiekun zawodników
( badanie lekarskie).
• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi Turnieju

Ks. Sławomir Bylina
Opiekun Diecezjalnej Ligi Piłki Siatkowej
Lista zgłoszeniowa uczestników biorących udział
w V Diecezjalnym Turnieju Piłki Siatkowej
10 listopad 2012 r.
1. Nazwa drużyny:
2. Kategoria wiekowa:
3. Parafia:
4. Ksiądz opiekun:
5. Trener:

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Pesel