XIX niedziela zwykła - Waldemar Kos szafarz Komunii Świętej, lektor w katedrze