XVII Niedziela Zwykła - komentarz: Ks. Krzysztof Wałek - proboszcz parafii w Rudzie Wolińskiej