XXVI Niedziela Zwykła - Komentarz: ks. Michał Chrominsk - dekanalny duszpasterz młodzieży, prefekt KLO w Łukowie