XXX Niedziela Zwykła - Komentarz: Ksiądz prał. mgr Eugeniusz Filipiuk - Proboszcz Parafii Katedralnej